Chính sách bảo mật

vinhomesdragonbay

Các thông tin của người truy cập luôn được cập nhập, chia sẻ và bảo mật tuyệt đối trong phạm vi chungcuvinhomesdragonbay bởi đội ngũ quản trị và phát triển website chungcuvinhomesdragonbay.com

1. Thông tin mà chungcuvinhomesdragonbay.com thu thập

 • Thông tin cá nhân của người truy cập vào website chungcuvinhomesdragonbay.com
 • Thông tin từ các bình luận của người truy cập trên chungcuvinhomesdragonbay.com
 • Thông tin từ các tệp phương tiện mà người truy cập đăng lên website của chúng tôi
 • Thông tin về đường truyền mạng của người truy cập

2. Thông tin của người truy cập được chúng tôi sử dụng để

 • Bảo vệ người sử dụng trên website của chúng tôi
 • Nâng cấp và cải thiện làm mới website phù hợp với nhu cầu người sử dụng
 • Thay đổi giao diện mới
 • Chặn thông tin xấu và hỗ trợ người dùng

3. Thông tin của người truy cập được chungcuvinhomesdragonbay.com thu thập qua

 • Bình luận trực tiệp trên trang chủ
 • Thông tin trả lời từ các phiếu điền, quick test
 • Khi người truy cập đăng nhập và sử dụng website

Các thông tin và chính sách bảo mật của chungcuvinhomesdragonbay.com luôn cập nhập và nâng cấp thường xuyên để bảo vệ lợi ích của người sử dụng.